Proizvodi ispirisani vekovnom tradicijom univerzalne narodne medicine ajur vede. Iskoristite bogato decenijsko iskustvo, kompanija BAIDYANATH i CHANDRIKA, u proizvodnji autenticnih ajurvedskih proizvoda.Budite zdravi i lepi na potpuno prirodan nacin

Pravac djelovanjna naše firme je dobijanje što veceg kvaliteta života uz primjenu najnovijih tehnologija i nacina življenja koji u najmanjoj mogucoj meri uticu na prirodu i okružavajucu okolinu. Dobijanje energije iz alternativnih izvore energije: vetar, voda, biomasa, biogas. Upotreba suncanih kolektora, zidnog grejanja. Dobijanja pitke vode i prerada otpadnih voda za ponovno korištenje u WC ili veš mašinama. Te korištenje Eko poljoprivrede.